Ks. prof. Chrostowski zaorał pseudokatolickich filosemitów (WIDEO)

Na warszawskich Targach Książki Katolickiej odbyła się promocja najnowszej, 453 stronicowej, książki ks. prof. Waldemara Chrostowski „Prawda Chrystus Judaizm”. W spotkaniu wziął udział Paweł Lisicki redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Wywiad rzeka z księdzem profesorem poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła.

Warto przypomnieć, że w wywiadzie dla Gabriela Kayzera zamieszczonym w publikacji „Klincz? Debata polsko-żydowska” ksiądz profesor Waldemar Chrostowski stwierdził, że „holocaust stał się przedmiotem starannie przemyślanej polityki prowadzonej przez wiele środowisk żydowskich” czy pro-syjonistycznych chrześcijan. Według środowisk żydowskich holocaust był wyjątkowym wydarzeniem w historii – w rzeczywistości był jedną z wielu masowych zbrodni – wystarczy przypomnieć rzeż Ormian dokonaną podczas I wojny światowej przez młodoturków, wielki głód na Ukrainie wywołany przez Rosję sowiecką, eksterminacje Polaków w ramach akcji polskiej dokonaną w latach trzydziestych przez Rosjan, eksterminacje Polaków na Wołyniu dokonaną przez Ukraińców podczas II wojny światowej, ludobójstwo dokonane przez komunistów w Azji po II wojnie światowej, czy zbrodnie dokonywane w Afryce i na Bałkanach dokonane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Zdaniem księdza profesora „rabini zakazują swoim wiernym religijnych kontaktów z chrześcijan”. Judaiści nie mogą rozmawiać z chrześcijanami o Jezusie, a nawet wypowiadać imienia Jezus. Mówią „Jeszu” zamiast „Jeszua”. „”Jeszu” to zniekształcone hebrajskie imię Jezusa, będące anagramem hebrajskich słów „Niech jego imię i pamięć (o nim) zaginą”.

Ksiądz profesor Chrostowski w wywiadzie zadał też kłam stwierdzeniom, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Zdaniem księdza profesora „judaizm rabiniczny, który istnieje do dzisiaj, ukształtował się chronologicznie trochę później niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny wyrosły na wspólnej glebie biblijnego Izraela. Wyrosły jak dwie gałęzie, z jednego pnia. Spadkobiercami i kontynuatorami wiary i pobożności Izraela jest zarówno chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny, ale w radykalnie odmienny sposób, w konfrontacji i wielowiekowym sprzeciwie wobec siebie na wzajem”.

Zdaniem księdza profesora błędem jest traktowanie judaizmu rabinicznego jako prostej kontynuacji judaizmu biblijnego. Judaizm rabiniczny to skutek odrzucenia Jezusa. Wyrazem tej nienawiści judaistów do Jezusa było to, że w pierwszych wiekach Żydzi prześladowali chrześcijan. Podstawą judaizmu rabinicznego został Talmud Babiloński powstały 500 lat po narodzinach Chrystusa. To właśnie przez pryzmat Talmudu Babilońskiego judaiści czytają Torę (czyli pierwsze księgi Biblii uznawane przez Żydów). Podstawą judaizmu jest odrzucenie Jezusa.

Ksiądz profesor Chrostowski zgodnie z nauczaniem katolickim głosi, że nie ma dwu dróg zbawienia (jednej dla chrześcijan, a drogiej dla judaistów). Jedyną drogą zbawienia jest Jezus i dla tego trzeba nawracać Żydów by umożliwić im zbawienie. Teoria dwóch dróg bawienia to herezja potępiona przez Kościół katolicki.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski jest profesor zwyczajny nauk teologicznych, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2001-2010 także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 1990 redaktorem naczelny kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”; w latach 2003-2013 przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Ks prof. Chrostowski to członek Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Polskiej Akademii Filatelistyki. Autor ponad 2800 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Wideo zapis spotkania z ks Chrostowskim zamieścił na swoim kanale You Tube portal Wolność 24.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Najpopularniejsze

Wszystkie prawa zastrzeżone. Możesz udostępniać treści portalu Lewy.pl w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie treści w części lub całości przez inne redakcje oraz serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Copyright © 2017 Fundacja Edukacja przez Media

Góra