Głupie propozycje pytań w referendum konstytucyjnym. Prezydent nie pyta się o to, co ważne dla Polaków

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował propozycje pytań w planowanym referendum konstytucyjnym. Nie da się ukryć, że zaproponowane pytania są głupie (z racji na to, że nie poruszają istotnych dla Polaków kwestii), i referendum z takimi pytaniami było by tylko kolejnym marnowaniem pieniędzy.

W przedstawionych pytaniach prezydent pyta się o to czy:

1a. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

1b. Czy jest Pani/Pan za zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

[pytanie takie jest bezsensowne bo jest fragmentem referendum, które ma na celu ustalenie jakie zmiany mają być przeprowadzone w konstytucji – JB]

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

[nie wiadomo po co jest takie pytanie, nikt z krytyków konstytucji takich postulatów nie wnosił, wygląda na to, że twórcy pytań są wykorzenieni z realnego życia politycznego, i pytania brali z sufitu – JB]

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

[bardzo ciekawe jest to, kto będzie ustalał do jest kwestią o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu – JB]

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

[nie dosyć, że dziedzictwo chrześcijaństwa to 2000 lat, a Europy jeszcze więcej, to zastanawiające jest użycie słowa ważnego, które insynuuje, że są i inne źródła np. judaizm czy islam, co wpisuje się w politycznie poprawny bełkot – JB]

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

[formy polityki socjalnej państwa nie powinny być przedmiotem konstytucji – JB]

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

[formy polityki socjalnej państwa nie powinny być przedmiotem konstytucji – JB]

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

[jest to najbardziej głupie i szkodliwe pytanie na miarę zmian w konstytucji PRL z 1976 których celem było zapisanie jako normy konstytucyjnej sojuszu PRL z ZSRR, i przewodniej roli PZPR – JB]

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

[w miare sensowne pytanie – JB]

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

[formy polityki obronnej państwa nie powinny być przedmiotem konstytucji – JB]

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

[nie wiadomo na czym miała by polegać ochrona polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski – JB]

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
[kolejne pytanie, które jest nie jasne i które można sprzecznie interpretować – JB]

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

[kolejne pytanie, które jest nie jasne i które można sprzecznie interpretować – JB]

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

[nie wiadomo akurat czemu tylko w tych kwestiach mają być wzmocnione uprawnienia prezydenta – JB]

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

[a czemu nie wszystkim polskim obywatelom – JB]

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

[nie wiadomo czemu konstytucja ma określać formę samorządu terytorialnego – JB]

Sam pomysł przeprowadzania referendów w sprawach istotnych dla obywateli jest wart rozważenia. Korzystając z instytucji referendum Polacy mogli by zająć stanowisko w takich istotnych dla Polski i Polaków dziedzinach jak:

– Drastyczne ograniczenie liczby radnych, posłów i senatorów.

– Likwidacja progów wyborczych i całkowicie proporcjonalne wybory do parlamentu. Tak by partia mająca 1% w wyborach miała 1% reprezentantów w sejmie.

– Wprowadzenie ustroju prezydenckiego.

– Likwidacja szkodliwych przepisów.

– Maksymalne ograniczenie ingerencji państwa w życie obywateli, tak by państwo zajmowało się tylko tymi dziedzinami w których jego aktywność jest konieczna – obroną narodową, wymiarem sprawiedliwością, bezpieczeństwem wewnętrznym i ochroną środowiska.

– Maksymalne obniżenie i uproszczenie podatków.

– Zniesienie przymusu ubezpieczeń społecznych.

– Gwarancja bezpłatnych podstawowych świadczeń medycznych.

– Likwidacja urzędów pracy, państwowego systemu pomocy społecznej.

– Emerytura obywatelska.

– Likwidacja przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji (bezpieki, prokuratury, sądów, propagandy).

– Dekomunizacja w przestrzeni publicznej, polegająca na zmianie nazwy ulic i usunięciu pomników gloryfikujących zbrodniarzy komunistycznych.

– Ujawnienie całego zasobu archiwalnego komunistycznego aparatu represji, w tym tego znajdujący się w zasobie archiwalnym IPN.

– Zakaz pełnia funkcji publicznych przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji i ich konfidentów.

– Nienaruszalne prawo rodziców do wychowania dzieci.

– Likwidacja MEN i kuratoriów.

– Prywatyzacja szkolnictwa.

– Wyjście Polski z struktur Unii Europejskiej.

– Kara śmierci za morderstwo.

– Kara śmierci za pedofilie.

– Kara śmierci za handel ludźmi.

– Kara śmierci za brutalne gwałty.

– Kara śmierci za sprzedaż narkotyków nieletnim.

– Liberalizacja dostępu do narkotyków dla osób pełnoletnich.

– Zakaz dystrybucji pornografii.

-Zakaz mordowania nienarodzonych dzieci z racji na to, że ich mamy mają ochotę na aborcje z przyczyn społecznych.

– Zakaz eugenicznego mordowania nienarodzonych dzieci dla tego, że są podejrzewane przez lekarza o to, że są chore lub niepełnosprawne.

– Zakaz mordowania nienarodzonych dzieci spłodzonych w trakcie sprzecznego z przepisami stosunku rodziców, np. prawie 15 letniego chłopaka ze swoją kilka lat starszą koleżanką.

– Zakaz mordowania nienarodzonych dzieci którego ojciec jest gwałcicielem.

– Zakaz in vito.

– Karanie za stręczycielstwo, zakaz reklamy prostytucji.

– Zakaz propagowania zachowań szkodliwych dla zdrowia, homoseksualizmu, nikotynizmu, hazardu, niezdrowej żywności

– Zakaz lichwy.

– Zakaz uboju rytualnego i innych sadystycznych praktyk innowierczych.

– Zakaz wspierania przez Polskę interesów państw rasistowskich takich jak Izrael.

– Zakaz spełniania hucpiarskich żądań społeczności żydowskiej przez władz Polski.

– Zakaz wydawania publicznych pieniędzy na sztukę nowoczesną.

– Zakaz wydawania publicznych pieniędzy na sport.

– Zakaz produkcji i sprzedaży w Polsce żywności genetycznie modyfikowanej.

– Zakaz dystrybucji niezdrowego jedzenia wśród nieletnich.

– Budowa elektrowni atomowych w Polsce.

– Zakaz wpuszczania imigrantów do Polski.

– Zmniejszenie ilość podpisów potrzebnych do przeprowadzenia referendum.

– Wyniki referendum powinny stawać się prawem nie zależnie od frekwencji.

– Wybór ustroju dla Polski (prezydencki, parlamentarny czy mieszany).

– Wyższość prawa polskiego nad przepisami międzynarodowych organizacji.

– Zakaz promocji komunizmu i nazizmu.

Wart przypomnieć, że kilka lat temu były prezydent Bronisław Komorowski by zdobyć poparcie zwolenników Pawła Kukiza zorganizował za 100.000.000 złotych z kieszeni podatników referendum z głupimi pytaniami.

Jedynym merytorycznym pytaniem z referendum Komorowskiego było pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli o dalsze ograniczanie demokracji w Polsce. Według ordynacji proporcjonalnej grupy mniejszościowe (takie jak narodowcy, wolnościowcy, czy katolicy) miały i mają szanse mieć swoich reprezentantów w parlamencie. W ordynacji większościowej takiej szansy nie będą mieli, zamiast progu 5% będą musieli przekraczać próg 50%, czyli 10 razy większy. A rzeczywistość jest taka, że próg 50% zdołają przekroczyć tylko partie centrum, mające masońską mentalność – okrywające ewolucyjne zmiany lewicowe pod płaszczykiem ładnie brzmiących frazesów.

Drugie pytanie z referendum Komorowskiego o zmianę finansowania partii politycznych na nie wiadomo na co, było źle sformułowane. Odpowiedź na źle sformułowane pytanie mogła być interpretowana sprzecznie z wolą glosujących. Głosujący mogli głosować za odebraniem partiom pieniędzy podatników, a ich głos mógł być uznany za poparcie dla dwa razy większego finansowania partii politycznych.

W trzecim pytaniu Komorowski pytał się Polaków czy urzędy skarbowe mają niejasności w przepisach rozstrzygać na rzecz podatników, choć dokładnie to przewidują przepisy podatkowe, a problemem było to, że urzędnicy wbrew prawu działali na szkodę podatników. Warto przy tym zaznaczyć, że już od lat normy prawa administracyjnego przewidują, że administracja publiczna ma działać w interesie obywatela. Więc to pytanie Komorowskiego już dawno było rozstrzygnięte.

Kolejny prezydent Andrzej Duda zaproponował kolejne referendum. Zaproponował w nim trzy pytania pod którymi Polacy zebrali kilka milionów podpisów. Co ciekawe PiS i Andrzej Duda w swoich pytaniach zapomnieli o kwestii aborcji. Środowiska obrońców życia w ostatnich latach zebrali też kilka milionów podpisów pod różnymi projektami antyaborcyjnych inicjatyw obywatelskich (przeciwko prywatyzacji lasów, wysyłania 6 latków do szkół, obniżenia wieku emerytalnego). Ich głosy PO wrzucała konsekwentnie do śmietnika. Podobnie zrobił PiS, oczywiście fakt ten umknął mediom adresowanym do katolików, które bezkrytycznie wspierają PiS.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Najpopularniejsze

Wszystkie prawa zastrzeżone. Możesz udostępniać treści portalu Lewy.pl w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie treści w części lub całości przez inne redakcje oraz serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Copyright © 2017 Fundacja Edukacja przez Media

Góra