Gdańsk wprowadza w życie postulaty środowisk LGBT!

Jak informuje na swojej stronie Ordo Iuris „rada Miasta w Gdańsku na dzisiejszym posiedzeniu zdecyduje, czy przyjmie do realizacji projekt pod nazwą „Model na rzecz Równego Traktowania”. Zarówno projekt uchwały, jak i treść „Modelu” budzą szereg zastrzeżeń pod względem zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Pod przykryciem troski o osoby niepełnosprawne i starsze, tzw. „Model na rzecz Równego Traktowania” wprowadza do życia społecznego Miasta Gdańsk postulaty środowisk propagujących ideologię LGBT oraz ideologię gender”.

Fot. Jan Bodakowski

„Instytut Ordo Iuris od początku śledzi debatę toczącą się wokół działań na rzecz wprowadzenia programu mającego propagować kwestię równego traktowania. W toczących się w takcie prac, Instytut przedstawił uwagi i rekomendacje, zwracając uwagę na ideologiczne podłoże części postulatów”.

Jak można przeczytać na stronie instytutu „w analizie projektu uchwały wprowadzającej „Model na rzecz Równego Traktowania”, Instytut Ordo Iuris wskazuje na nierzetelną diagnozę potrzeb i problemów mieszkańców Gdańska związanymi z kwestią równego traktowania. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim abstrakcyjne odniesienie się do uśrednionych danych, czasem także bez wskazania ich źródła, identyfikacja problemów w oparciu o badania dotyczące całej populacji, czy diagnozowanie potrzeb na podstawie szacunków niemających żadnego merytorycznego podparcia. Dotyczy to w szczególności skali zjawiska przemocy domowej, sytuacji osób LGBT, cudzoziemców – które były rzekomym uzasadnieniem „Modelu”.”

Zdaniem Ordo Iuris „autorzy „Modelu” zlekceważyli także granice prawne wyznaczane przez obowiązujące ustawy oraz Konstytucje RP. W treści „Modelu” znajdziemy pojęcia nieznane polskiemu systemowi prawa, takimi jak tożsamość płciowa, dyskryminacja przez „asocjację”, „dyskryminacja krzyżowa”, czy dyskryminacja przez „asumpcję”.”

Według Ordo Iuris „również postulat prowadzenia w szkołach zajęć antydyskryminacyjnych wykracza poza kompetencje ustawowe gminy, co prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu, określonej w art. 7 Konstytucji („Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”)”.

Ordo Iuris zwraca „uwagę także katalog podmiotów wskazanych jako realizatorzy „Modelu”. Niepokojące jest to, że wymienia się wśród nich m.in. sądy („Sąd Rejonowy”), jednostki prokuratury, czy wreszcie samorządy zawodowe prawników czy lekarzy. Podmioty te w świetle regulacji konstytucyjnych pozostają niezależne i nie są powoływane w celu wdrażania motywowanych ideologicznie regulacji. Równie duże wątpliwości rodzi wskazanie wśród „realizatorów” Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni wyższych”.

W opinii prawnika Instytutu Ordo Iuris Olafa Szczypińskiego „Rada miasta nie może działać w próżni. Funkcjonowanie administracji publicznej opiera się o zasadę legalizmu, a zatem musi respektować obowiązujące prawo. Musi ona także szanować podział kompetencji między poszczególnymi organami i nie może wkraczać w autonomię innych jednostek”.

Ordo Iuris zaznacza, „że treść „Modelu”, propagując ideologię gender, jest nie do pogodzenia z polskim ładem konstytucyjnym. Orzecznictwo TK wyraźnie wskazuje, że polska Konstytucja chroni tradycyjny model społeczny, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Potwierdza to ochrona tożsamości małżeństwa i rodziny zawarta w ustawie zasadniczej”.

Opisana przez Ordo Iuris patologia w Gdańsku wskazuje jak ważne są wybory samorządowe. Dziś nie tylko polityka na szczeblu centralnym jest areną bezkompromisowej agresji lewicy, również na szczeblu samorządowym lewica chce niszczyć życie Polaków realizując swoje patologiczne urojenia i zabobony. Każdy polski patriota musi się temu przeciwstawić i zaangażować w wybory samorządowe.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Najpopularniejsze

Wszystkie prawa zastrzeżone. Możesz udostępniać treści portalu Lewy.pl w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie treści w części lub całości przez inne redakcje oraz serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Copyright © 2017 Fundacja Edukacja przez Media

Góra