„Wyraziste środki przekazu są zjawiskiem spotykanym w toku debat społecznych, prowadzonych w Polsce oraz innych krajach Europy. Używają ich zarówno instytucje państwowe, jak i organizacje pozarządowe, których działacze chcą zabrać głos w kwestiach wzbudzających społeczne emocje. Jednym z wielu przykładów może być kampania organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury w latach 2013 i 2014 dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

– komentuje mec. Magdalena Majkowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Obrońcami dra Bawera Aondo-Akaa w toku postępowania byli mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.